Obiady
Dodane przez ms dnia Wrzesień 10 2017 13:13:49
Jadłospis na wrzesień jest już dostępny na stronie.

Przypominamy, że koszt 1 obiadu dla uczniów wynosi 6.00 zł.

Koszt obiadów w m-cu wrześniu 2017 wynosi :
Dla ucznia 15 dni x 6.00 = 90.00 zł

Wpłaty dokonujemy tylko na konto bankowe szkoły!!!

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Żołnierzy Września 1939r.
ul. Szkolna 1, 59-930 Pieńsk
25 8382 0001 0000 0273 2000 0080


W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko osoby korzystającej z posiłku, uczeń której klasy, miesiąc za który dokonywana jest wpłata.

POTWIERDZENIE WPŁATY NALEŻY DOSTARCZYĆ W WERSJI PAPIEROWEJ DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ.