SZKOLNY DZIEŃ SPORTU I BEZ PRZEMOCY
Dodane przez Joanna Gal dnia Czerwiec 18 2018 14:26:02
14 czerwca obchodziliśmy Szkolny Dzień Sportu i bez Przemocy.
Tego dnia wszyscy uczniowie klas I-VII wzięli udział w
rozgrywkach sportowych na poziomie poszczególnych oddziałów.


Odbyły się również lekcje wychowawczo- profilaktyczne,
których scenariusz opracował pedagog szkolny.
Dostaliśmy kilka cennych uwag od
przedstawiciela Policji nt przeciwdziałania przemocy
oraz bezpieczeństwa podczas wakacji.

W ramach tegorocznych obchodów Dnia Sportu i bez Przemocy
kilka dni wcześniej gościliśmy Teatr Edukacji i Profilaktyki "MASKA"
z Krakowa, którego aktorzy przygotowali dwa przedstawienia:
dla uczniów klas 0-III pt." To największe szaleństwo nie znać słowa bezpieczeństwo"
oraz dla klas IV-VII " Z pamiętnika kujonki".
Tego dnia za aktywne uczestnictwo w zajęciach programowych uczniowie
dostali pamiątkowe naklejki, a wychowawca piłkę nożną na potrzeby klasowych rozgrywek.

Dziękujemy za wspólną zabawę w duchu walki Fair Play !
Podczas apelu podsumowującego spotkała mnie bardzo miła niespodzianka...
Szkolny koordynator Unicef p. Magdalena Ząbkiewicz
wręczyła mi odznakę Szeryfa Praw Dziecka.
Za szczególny wkład w walkę o Prawa Dziecka.

Czułam dumę i radość. Obiecuję stać na straży owych praw w dalszym ciągu:)
Joanna Gal