Informacja o obiadach
Dodane przez ms dnia Wrzesień 01 2018 12:33:07
Posiłki wydawane będą od dnia 06.09.2018r. (CZWARTEK).
Koszt 1 obiadu dla uczniów wynosi 6.00 zł.

Koszt obiadów w m-cu wrześniu 2018 wynosi :
17 dni x 6.00 = 102 zł


Wpłaty dokonujemy tylko na konto bankowe szkoły!!!

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Żołnierzy Września 1939r.
ul. Szkolna 1, 59-930 Pieńsk
25 8382 0001 0000 0273 2000 0080


W tytule przelewu należy wpisać:
imię i nazwisko osoby korzystającej z posiłku,
uczeń której klasy,
miesiąc za który dokonywana jest wpłata.


POTWIERDZENIE WPŁATY NALEŻY DOSTARCZYĆ W WERSJI PAPIEROWEJ
DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ.