"TEN MAGICZNY CZAS..."
Dodane przez ms dnia Listopad 23 2018 11:52:34
Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu zaprasza
do wzięcia udziału w
17 KONKURSIE PLASTYCZNYM NA PROJEKT KARTKI POCZTOWEJ
O TEMATYCE ŚWIĄTECZNEJ I ZIMOWEJ PT.:  "TEN MAGICZNY CZAS..."

Konkurs jest adresowany dla klas I-VIII
Prace konkursowe powinny być wykonywane na papierze technicznym o formacie A5, jednostronnie. Tematyka prac konkursowych powinna zawierać treści nawiązujące do tematu konkursu. Technika prac dowolna (ołówek, kredka, flamaster, farba, pastel lub inna). Każdy uczestnik konkursu może zrobić jedną pracę.
Prace należy dostarczyć do gabinetu nr 17
do p. Małgorzaty Grodzkiej do dnia 30 listopada.