Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
Dodane przez ms dnia Grudzień 16 2018 23:15:51
,,Międzynarodowy Dzień Wolontariusza”
to okazja, aby docenić wszystkich tych, którzy potrafią poświęcić swój czas,
umiejętności , którzy włożony trud i chęć niesienia pomocy nigdy nie oczekują nic w zamian…
Właśnie z tej okazji dnia 7 grudnia odbył się w naszej szkole ,,Szkolny Dzień Wolontariusza”,
którego celem jest propagowanie idei wolontariatu.
Koordynatorzy tej akcji podczas apelu
wręczyli dyplomy i upominki zasłużonym wolontariuszom, którzy swoją postawą pokazali
niezwykłe serce, tym którzy w kontaktach ze swoimi rówieśnikami i nie tylko potrafią
nieść bezinteresowną pomoc, a także biorą czynny udział w każdej akcji charytatywnej
organizowanej na terenie szkoły i poza placówką.
W tej kategorii wyróżnieni zostali uczniowie :
Marta Wójtowicz klasa 6 a
Oliwia Krasucka klasa 6c
Wojciech Zinek klasa 4 a
Rozstrzygnięte zostały również dwa konkursy, w których spośród wielu
zgłoszonych pięknych prac jury wybrało:
W konkursie „Pomagam jak umiem”, w kategorii:

Kartka z pamiętnika laureatami zostali:

Wojtek Zinek klasa 4 a
Oskar Glapiński-Galaszek klasa 5 b
Adrian Sapryk klasa 6 c
Zachary Zaręba klasa 4 a


Wyróżnienia otrzymają :

Amelia Majda klasa 8 d
Patrycja Wójtowicz klasa 7 c
Marcin Gniadzik klasa 8 b
Michał Siemaszko klasa 4 a
Natalia Miłoszewicz klasa 5 a


Praca plastyczna pod nazwą
„Pomagam jak umiem, chociaż mało mam lat”

Laureatami zostali:
Alan Gniadzik klasa 1 b
Ola Demuth klasa 2 a
Antek Wasiak klasa 3 a
Wiktoria Jaszczyńska klasa 3 a
Judyta Kieliś klasa 3 a

Wyróżnienia otrzymują
Natalia Tysa klasa 0 b
Oliwia Balcerzak klasa 1 b
Zuzia Bartczak klasa 1 b
Adrian Dzindzioryk klasa 1 b
Julia Bąk klasa 1 b
Norbert Ressel klasa 2 a
Julia Włosek klasa 2 a
Karolina Bobeszko klasa 2 b
Aleksandra Naskręcka klasa 2 b
Arkadiusz Wojecki klasa 2 b
Zuzanna Połulich klasa 3 a
Wiktoria Socha klasa 3 a
Lena Wojdak klasa 3 a
Oliwer Kamiński klasa 3 a
Ewelina Bettin klasa 3 a
Damian Augustyniak klasa 3 a
Jakub Cieślak klasa 3 a


Pamiętajmy, że osoby, które potrafią pomagać nie tylko dają,
ale też otrzymują coś w zamian….. radość i satysfakcję, więc
WARTO POMAGAĆ!
Wszystkim laureatom konkursów jeszcze raz gratulujemy!
Organizatorzy: Dagmara Dygas, Barbara Kasiniak, Adam Gajewski