Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Dodane przez ms dnia Sierpień 17 2019 12:19:02
Informujemy, że w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w sytuacjach kryzysowych,
istnieje możliwość skorzystania z porady psychologa
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zgorzelcu,
po uprzednim złożeniu wniosku przez rodzica/opiekuna prawnego.
W sprawach pilnych istnieje możliwość nawiązania kontaktu z pedagogiem szkolnym.

>>Wniosek do PPP w Zgorzelcu<<
>>Link do strony PPP w Zgorzelcu<<

Pedagog szkolny