Stypendium im. Jerzego Szmajdzińskiego
Dodane przez ms dnia Październik 03 2019 11:43:26
Fundacja im. Jerzego Szmajdzińskiego po raz kolejny zaprosiła
najzdolniejszych uczniów z naszego regionu na uroczystą galą odebrania
Certyfikatu Stypendialnego.
W tym roku uroczystość odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie.
Wśród 30 najzdolniejszych znalazł się uczeń naszej szkoły –

Emanuel Niedźwiecki
Wraz z Emanuelem na uroczystości obecni byli
dyrektor szkoły Cezary Bajorek oraz wychowawca Paweł Starzewski.
Stypendyści wraz z towarzyszącymi osobami wysłuchali wystąpienia
Przewodniczącego Rady Fundacji - Aleksandra Kwaśniewskiego,
poświęconego Jerzemu Szmajdzińskiemu. Następnie pan Prezydent
wraz z Małgorzatą Sekułą – Szmajdzińską - żoną tragicznie zmarłego polityka,
wręczył uczniom przyznane stypendia.
Gratulujemy Emanuelowi wspaniałego wyróżnienia.