Podniebna wizyta
Dodane przez ms dnia Luty 07 2020 06:26:06
6 lutego w ramach orientacji zawodowej klasa 6b i 6c
uczestniczyła w spotkaniu z osob±, która na co dzień wykonuje zawód stewarda.
Odwiedził nas absolwent naszej szkoły
pan Sylwester Kołoszyn.

Podczas 45 - minutowego spotkania dowiedzieli¶my się,
czym zajmuje się steward, jakie s± jego obowi±zki,
czego wymaga się od kandydatów na to stanowisko oraz co jest dozwolone,
a co zabronione na pokładzie samolotu.
To krótkie spotkanie dostarczyło nam wielu nieznanych dot±d informacji
na temat najbardziej bezpiecznego ¶rodka transportu, jakim jest samolot.
Serdecznie dziękujemy za wizytę.