Wielkanoc
Dodane przez ms dnia Kwiecień 11 2020 10:54:33
Przyszedł wreszcie czas Świąt Wielkiej Nocy.
Przyszedł w momencie dla nas bardzo trudnym.

Mamy nadzieję, że słowa św. Jana Pawła II będą dla nas wskazówką,
ale także proroctwem na najbliższe dni:

"Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną,
kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa
pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci,
zapala w sercach wierzących nadzieję i radość."



Rodzinnych Świąt dla wszystkich uczniów, rodziców,
nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.
Szczególne życzenia niech płyną do władz miasta,
sponsorów i wszystkich życzliwych naszej szkole.