Ubezpieczenie dzieci - komitet rodzicielski.
Dodane przez ms dnia Wrzesień 15 2020 21:15:09
Ubezpieczenie ucznia od nieszczęśliwych wypadków
w roku szkolnym 2020/2021 wynosi
45 zł.
Oferta została przygotowana przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Compensa.


Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 to kwota
25 zł (od rodziny).
W imieniu Rady Rodziców zachęcamy do dokonywania tej wpłaty.
Na klasy, w których wszyscy uczniowie opłacą składki, czeka niespodzianka.