BohaterON 2020
Dodane przez ms dnia Listopad 09 2020 12:48:00
Po raz kolejny zgłosiliśmy naszą szkołę do udziału w akcji BohaterON.
Także w tym roku chcemy pokazać, że pamiętamy o Powstańcach Warszawskich
wysyłając im kartki z pozdrowieniami, wyrazami wdzięczności i życzeniami zdrowia.
Ze względu na sytuację epidemiczna w kraju fundacja BohaterON podjęła dezyzję
o rezygnacji z wysyłania tradycyjnych pocztówek,
pozostawiając szkołom możliwość zadecydowania
o formie przekazania życzeń i wyrazów wdzięczności.
My postanowiliśmy stworzyć album z portretami powstańców,
których biogramy poznawane na lekcjach historii,
godzinach wychowawczych i czytanych indywidualnie,
poruszyły nas najbardziej.
Poniżej znajduje się wirtualna wersja naszego albumu.