„Historia Misia - Nie bij mnie, kochaj mnie”
Dodane przez ms dnia Czerwiec 16 2021 22:20:16
W tym roku w czerwcu po raz pierwszy przyłączyliśmy się do akcji informacyjno – happeningowej
„Historia Misia - Nie bij mnie, kochaj mnie”
stworzonej przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Rysowane przez nas na chodnikach, w ważnych miejscach naszego miasta,
kolorowe kontury misia miały zachęcać przechodniów do zapoznania się z hasłem
„Nie bij mnie – kochaj mnie!”
„Dziękuję! Przy Tobie od razu mi lepiej.
Poznaj moją historię, opowiedz innym”.

Chcieliśmy w taki sposób zwrócić uwagę dorosłych na potrzebę
natychmiastowego reagowania na krzywdę i płacz dziecka.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i wychowawcom,
którzy wsparli akcję oraz młodzieży, która nagrała film o przemocy wobec dzieci.

Jesteśmy również wdzięczni pracownikom MGOPS w Pieńsku,
dzięki którym dotarły do nas informacje o takiej akcji .
Pedagog szkolny