Sukces Jasia!
Dodane przez ms dnia Maj 19 2022 10:27:18
We wtorek, 17 maja, w Auli Jana Pawła II Uniwersytetu Przyrodniczego odbyła się
Gala Laureatów Dolnośląskich Konkursów zDolny Ślązak
Konkursy „zDolny Ślązak” są konkursami wojewódzkimi, skierowanymi do wszystkich uczniów
klas IV – VIII szkół podstawowych z terenu województwa dolnośląskiego i obejmują następujące
przedmioty szkolne: język polski, matematyka, historia, biologia, geografia, chemia, fizyka,
język angielski oraz język niemiecki. Konkursy składają się z trzech etapów: eliminacji szkolnych,
eliminacji powiatowych i finałów wojewódzkich. W roku szkolnym 2021/2022 do dziewięciu konkursów
„zDolny Ślązak” na etapie szkolnym przystąpiło 60 649 uczniów,
na etapie powiatowym 3 738, a w finałach 665.
🏆Ostatecznie wyłoniono 388 laureatów.🏆
Jednym z nich jest uczeń klasy 8a
Jan Małecki
Serdecznie gratulujemy Jankowi i życzymy sukcesów w szkole średniej!