Witamy Pierwszolkasistów!
Dodane przez ms dnia Listopad 02 2022 12:24:49
26 października 2022 roku to była ważna data w naszym szkolnym kalendarzu.
Nasza społeczność uczniowska przyjęła do swojego grona
32 nowych uczniów z klas Ia i Ib.
Po prezentacji zdobytych umiejętności dzieci złożyły uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły.
Przyrzekały pilnie się uczyć, szanować ludzi, pomagać słabszym,
bać o dobre imię szkoły i godnie ją reprezentować. Potwierdzeniem złożonej obietnicy było uroczyste pasowanie na ucznia
dokonane przez dyrektora szkoły. Serdecznie dziękujemy przybyłym gościom i rodzicom
za Waszą obecność w tym ważnym dla pierwszaków dniu.

Wychowawcy p. Beata Aftyka i p. Małgorzata Miłoszewicz
oraz uczniowie klas pierwszych.