11 listopada
Dodane przez ms dnia Listopad 13 2022 14:23:31
"... Moja Ojczyzna to mój dom rodzinny,
Mazurek D±browskiego,
wierzba nad wod±, na ł±ce bociany.
Radosna szkoła, gdzie mogę się uczyć,
znajoma droga do domu i mamy... "


10 listopada podczas uroczystego apelu uczcili¶my
104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległo¶ci.
Uczniowie zaprezentowali montaż słowno - muzyczny,
który przypomniał nam ten moment w historii.
Jednocze¶nie doł±czyli¶my do ogólnopolskiej akcji "Szkoła do hymnu"
i wspólnie, z powag±, od¶piewali¶my Mazurka D±browskiego.