„Klub Bezpiecznego Puchatka”
Dodane przez ms dnia Listopad 07 2014 09:20:39
Program„Klub Bezpiecznego Puchatka” to największy w Polsce program o tematyce bezpieczeństwa skierowany do I klas szkół podstawowych w całej Polsce.
Celem akcji jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynaj± naukę w szkole oraz wspieranie ich rozwoju. Program zwraca uwagę na potencjalne zagrożenia, u¶wiadamia dzieciom i ich rodzicom skutki niebezpiecznych zachowań w domu, szkole i na drodze.
W naszej szkole udział w programie bior± wszystkie pierwszaki,
a więc klasa 1a, klasa 1b, klasa 1c, klasa 1d
Za nasz udział w programie otrzymali¶my CERTYFIKAT Klubu Bezpiecznego Puchatka.