WOLONTARIAT!
Dodane przez ms dnia Luty 25 2015 14:15:44
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Jan Paweł II

Dnia 23 lutego 2015r. w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie przewodniczących klas 4-6 z p.Wioletą Trzeciak w celu podsumowania i omówienia dalszej działalności funkcjonującego w placówce Szkolnego Klubu Wolontariackiego.
Przypominamy, że w ciągu całego roku szkolnego klub podejmuje następujące działania:
- pomoc koleżeńska w odrabianiu zadań domowych przeznaczona dla dzieci ze szkolnej świetlicy oraz świetlicy działającej przy Kościele pod wezwaniem Świętego Franciszka z Asyżu,
- „Pełna miska dla schroniska”,
- „Góra grosza”,
- zbiórka makulatury, nakrętek, zużytych baterii, płyt CD,
- współpraca z WOŚP,
- pomoc w przygotowaniu uroczystości szkolnych,
- akcja UNICEF,
- dary książkowe dla biblioteki szkolnej,
- „Szlachetna paczka” – pomoc najuboższym,
- „Paczka dla Świętego Mikołaja” – paczka dla Domów Dziecka (fundacja KAIROS),
- „Kolorowe Jarmarki”.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy!!!