Historia szkoły

"Historia - świadek czasu, światło prawdy, życie pamięci, nauczycielka życia, zwiastunka przyszłości..."

Historia Szkoły Podstawowej nr 1 w Pieńsku im. “Polskich Żołnierzy Września 1939 roku”
W tym roku nasza szkoła obchodzi 60-lecie działalności oświatowej i wychowawczej. Dziś żyjąc w wolnych krajach, mając świadomość bagażu historii jesteśmy przekonani, iż ci, którzy podjęli trud budowy szkoły, robili to, by tworzyć warunki do przekazywania najmłodszym dorobku intelektualnego z minionych kilku tysięcy lat historii ludzkości. Przez 60 lat progi szkoły opuściło tysiące uczniów. Wielu z nich, kontynuując naukę w różnych szkołach i uczelniach, dziś jest wykwalifikowaną i cenioną kadrą wielu przedsiębiorstw, instytucji. Nasza szkoła, która w tym roku obchodzi jubileusz, liczy ponad 100 lat i ma bardzo bogatą historię.

Oto kalendarium Szkoły Podstawowej nr 1 w Pieńsku :

1904 rok
Wybudowano budynek szkolny.

1928 rok
Początkowo w szkole zajęcia odbywały się w 23 izbach lekcyjnych. Przed rokiem 1939 uczyło się w nich 1300 dzieci. Grono pedagogiczne liczyło 15 osób.

1939 rok
W budynku szkolnym zorganizowano szpital dla polskich jeńców wojennych. Pierwszy transport przybył do Pieńska 22 września 1929 roku po bitwie pod Kielcami. Transportem przywieziono wtedy 493 rannych. Od roku 1940 przywożono również jeńców francuskich. Część rannych umierała. Łącznie w latach 1939 – 1943 zmarło 42 polskich jeńców. Ich męstwo i poświęcenie upamiętnia pomnik z wyrytymi nazwiskami na Cmentarzu Komunalnym w Pieńsku.

1944 - 1945 rok
W czasie działań wojennych budynek szkolny został zniszczony w 90%.

1 września 1945 rok
Otwarcie szkoły przez komendanta wojennego ppor. Sołtysiaka, K. Korczaka i braci Hofman. W szkole rozpoczęło naukę 24 uczniów. W budynku była tylko jedna sala, w której można było prowadzić zajęcia.

25 października 1945 rok
Powołano pierwszego kierownika szkoły. Została nim pani Olga Kamińska.

1946/1947 rok
Znacznie powiększyła się liczba uczniów. Było ich już 290, sześciu nauczycieli i katecheta ksiądz Marian Sumirski. Istniało już 13 sal lekcyjnych.

1 2 3